Rijksuniversiteit Groningen / Palaeohistoria
 
h.jpg
English | Nederlands

Palaeohistoria - Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae


Het jaarlijkse tijdschrift Palaeohistoria - volledige titel Acta et Communicationes inst Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae - wordt uitgegeven door het personeel van het Instituut, en draagt uitvoerige artikelen over materiële cultuur, de analyse van radioactieve koolstof gegevens en de resultaten van opgravingen, enquêtes en ontkernen campagnes. Palaeohistoria speelt een essentiële rol in het netwerk voor de uitwisseling van tijdschriften die is vastgesteld met 160 andere archeologische instituten in Nederland en het buitenland.
map: Archief 
To top